Barnarbete

 En skolgång är viktig av många anledningar. Bland annat kan det hjälpa till att förhindra barnarbete.
 I UNICEFs gåvoshop kan man bidra till barns skolgång.

Jag har startat en insamling och tillsammans kan vi kan vi samla ihop till en bättre framtid för barn runt om i världen.
http://unicef.se/gavoshop/kategorier/3-utbildning-och-lek?fr=enextratanke
Bild: UNICEF


http://unicef.se/fakta/barnarbete

"De två största orsakerna till det stora antalet barnarbetare är fattigdom och ekonomiska faktorer. En annan faktor som leder till barnarbete är att många barn saknar den utbildning som krävs för att få ordentliga arbeten. Barn som inte går i skolan löper mycket större risk att exploateras.

I utvecklingsländerna är det ofta brist på utbildade lärare och skolmaterial, vilket i sin tur leder till brister i undervisningen. På många håll finns det heller inte tillräckligt med skolor eller lärare."       "Utbildning kan förändra situationen på sikt. Eftersom en stor del av barnen i utvecklingsländerna idag inte går i skolan är det viktigt att ge alla barn tillgång till obligatorisk och kostnadsfri grundskola."

RSS 2.0